Domov

Pre psov, oblečenie a doplnky pre psov, Pesshop. Ako nakupovať

 
Ako nakupovať
OBCHODNÉ PODMIENKY
J&J-SK s.r.o.
IČO: 46 243 445
DIČ: 2023296440
54933/L

Rudina 386 PSČ: 023 31
 
Obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok. Obchodné podmienky vydané 17.1.2012
 
OBJEDNÁVKA
Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie elektronickou poštou, a to také, ktoré je realizované po predošlom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je potvrdenie objednávky). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je pokladaná za záväznú pre obidve strany, pokiaľ nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v dobe potvrdenia. Za dôležité podmienky sa považuje hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počtu), cena za tovar a prepravu.
 
STORNO OBJEDNÁVKY
Storno objednávky zo strany kupujúceho. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky len v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody v prípade, že v súvislosti so zaisteným tovarom už došlo k vynaloženiu dokázateľných nákladov, ako zbytočná doprava a pod.
 
Vrátenie tovaru

  • Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 7 dní od prevzatia tovaru kupujúcim.
  • Pri bezdôvodnom vrátení tovaru bude odpočítaný manipulačný poplatok vo výške 5 %  z celkovej sumy vráteného tovaru. Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.

 
·         Kontaktujte nás , ak chcete vrátiť tovar. Uveďte dátum objednávky, číslo faktúry, variabilný symbol a dátum dodania tovaru. Ak Vám bol tovar už doručený a prevzali ste ho, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v menu kontakt na www.pesshop.npa.sk a to za nasledujúcich podmienok:
1.     musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (alebo zabalený tak, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu tovaru)
2.    nesmie byť použitý
3.    musí byť nepoškodený
4.    s kópiou dokladu o kúpe
5.    Tovar prosím posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na miesto doručenia.
·         Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme zloženkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom prevzatí tovaru. V prípade nedodania kompletného tovaru alebo inak odporujúcim vyššie uvedeným podmienkam, sa termín posúva do doby dodania plnohodnotného tovaru.
·         V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, nebudeme akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený do 14 dní na náklady odosielajúceho späť.
 
DODACIE PODMIENKY
Dodávka predmetu plnenia (objednaného tovaru) bude odoslaná v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 3-7 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia doba dlhšia po dohode s kupujúcim. Rozvoz tovaru zabezpečujeme po celom Slovensku prostredníctvom Slovenskej pošty.. Odberateľ hradí poštovné vo výške 3€ s DPH pri nákupe nad 70€ doprava Slovenskou poštou zdarma.
 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
·         Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme vedieť niektoré vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím a nebudú nikdy poskytnuté žiadnemu tretiemu subjektu, pokiaľ to nevyžaduje zákon.
·         Nikdy Vám nebudeme posielať nevyžiadané e-mailové správy, na ktorých zasielanie ste sa neprihlásili, okrem dôležitých transakčných e-mailových správ.
·         Používaním internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.
·         Náš internetový obchod si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s údajmi.
 
REKLAMAČNÉ PODMIENKY
Súčasťou obchodných podmienok sú reklamačné podmienky, ktoré sú v plnom znení v nasledujúcich bodoch.
 
ZODPOVEDNOSŤ ZA POŠKODENÝ TOVAR A ZÁRUKA
·         Kupujúci je povinný prezrieť tovar ihneď po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti prepravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie prepravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s prepravcom  dodaný nový výrobok. Podpísaním prepravného listu kupujúcim, kupujúci súhlasí s jeho prevzatím a potvrdzuje, že dorazil nepoškodený vinou prepravy. Neskoršie reklamácie spôsobené vinou prepravy budú zamietnuté
·         Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním.
·         V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v súlade s kúpnou zmluvou má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na:
1.    bezplatné uvedenie spotrebného tovaru do stavu odpovedajúcemu zmluve prostredníctvom opravy
2.    primerané zníženie kúpnej ceny
3.    náhradné dodanie tovaru
4.    odstúpenie od zmluvy
 
POSTUP REKLAMÁCIE
Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte nasledujúci chronologický postup:
1.    Kontaktujte nás preberieme s Vami postup reklamácie
2.    Zašlite tovar na určenú adresu. Tovar zasielajte iba v originál balení, inak neručíme za prípadné mechanické poškodenie
3.    Pri osobnom podaní reklamácie je nutné tovar odovzdať vrátane pôvodného obalu.